KODUKORD

1. REGISTREERIMINE

1.1 Registratuur on avatud 07.00-20.00. Hilisema saabumise korral helistage ette +372 5164 6000

1.2.Külalistemajja registreerimiseks on kohustuslik isikut tõendava dokumendi olemasolu. Isikut tõendavaks dokumendiks loetakse:

1.2.1 Pass

1.2.2 ID-kaart

1.2.3 Juhiluba

1.3. Registreerimiseks täidetakse külastaja kaart.

1.4. Registreerimisel tuleb tasuda majutusteenuse maksumus sularahas või ülekandega vastavalt hinnakirjale või kokkuleppele.

2. KÜLALISTEMAJA POOLT PAKUTAVAD TEENUSED JA NENDE KASUTAMINE

2.1. Pakutavate teenuste nimekiri ja hinnakiri on avaldatud külalistemaja koduleheküljel ja lisainformatsiooni on võimalik küsida tel +372 51 64 6000

3. KÜLALISTEMAJAS VIIBIMINE

3.1 Külalistemajas tuleb käituda heade tavade kohaselt. Nimetatud nõude mittetäitmisel on võimalik rakendada trahvi.

3.2 Külalistemaja vara suhtes tuleb käituda heaperemehelikult. Kahjustuste tekitamisel hoonele, rajatistele, külalistemaja sisseseadele ja haljastusele tasub külastaja vastavalt omaniku poolt esitatud arvele. Iga lõhutud nõu eest tuleb tasuda 5 EUR.

3.3 Külalistemaja võtmete kaotamisel või nende mitte tagastamisel, vastutab külastaja rahaliselt lukkude vahetamisega seotud kulude eest. Kaotatud võtme eest tuleb tasuda 50 EUR.

3.4 Külalistemajas ja külalistemaja territooriumil hoida puhtust ja korda. Prügi visatakse tubades ja õues asuvatesse prügikastidesse ( taara, suitsukonid jms). Prahi maha viskamine ja muul viisil looduse reostamine on keelatud.

3.5 Külalistemaja omanik ei vastuta kasutamistingimuste eiramisest tulenevate õnnetusjuhtumite eest. Igasuguste küünalde ja tulevärgi kasutamine on lubatud vaid eelneval kokkuleppel ja kindlaks määratud kohas.

3.6 Öörahu1.09-31.05 kell 23.00-07.00 ja 1.06-31.08 kell 24:00-06.00. Trahv öörahu rikkumisel 50 EUR.

3.7 Kõrvalisi isikuid ei tohi toas viibida alates kella 23.00

3.8 Külalistemajas on suitsetamine keelatud! Suitsetamine on lubatud terrassil ja õuealal, kohtades kus on tuhatoosid.

3.9 Kui on vajadus inventari (toolid, lauad, voodid jne.) ümbertõstmiseks, siis väljaregistreerumise ajaks tuleb inventar tagasi panna nii nagu see oli sisseregistreerimisel.

3.10 Häiretest, kahjustustest jms. tuleb külalistemaja esindajat koheselt teavitada.

3.11 Külalistemaja parkla on tasuta ja ainult klientidele.

3.11 Külalistemajas suhtuda säästlikult elektrienergia tarbimisse, s.t ruumist lahkudes kustutage tuled ja lülitage välja elektroonilised seadmed.

3.12 Lemmikloomad on eelneva teavituse korral lubatud, kuid hoida loomade järel puhtust ning siseruumides loomi järelvalveta mitte jätta! Lemmikloomadel ei ole lubatud voodis magada.

3.13 Hommikusöök serveeritakse keldrikorrusel. Lõuna- ja õhtusöök tuleb ette tellida. Kohvi ja tee on majutujatele mõistlikuse piires tasuta.

 4. KÜLALISTEMAJALE TEKITATUD MATERIAALSE KAHJU KOMPENSEERIMINE

4.1 Rannakild OÜ-l on õigus nõuda kliendi poolt tekitatud materiaalse kahju kompenseerimist.

4.2 Kahju kompenseerimise suuruse aluseks on tekitatud otsene kahju, millele lisanduvad kahju kõrvaldamisega seotud kulud.

5. KÜLALISTEMAJAST LAHKUMINE

5.1 Lahkumisel tuleb tagastada toa või/ja maja võti ning tasuda kõikide kasutatud teenuste eest.

6. KODUKORRA KEHTIMINE

6.1. Käesolev kodukord kehtib Rannakild OÜ klientidele, kes on kohustatud ettevõtte ruumides ja territooriumil järgima kodukorras sätestatut.

7. RANNALIIVA KÜLALISTEMAJA EI VASTUTA

7.1 Kliendi poolt järelvalveta jäetud asjade eest.

7.2 Kaebuste eest, mis ei ole esitatud koheselt peale puuduste avastamist.

7.3 Parklasse jäetud autode eest.

7.4 Erinevate kodukorra eiramistest tulenevate õnnetusjuhtumite eest.

8. RANNALIIVA KÜLALISTEMAJA ON KOHUSTATUD

8.1 Korraldama võtmete üleandmise kokkulepitud ajal.

8.2 Hoidma ettemakstud broneeringuid.

9. TULEOHUTUS

9.1 Külalistemajas on lahtise tule ilma järelvalveta jätmine keeltud! Igasuguste küünalde ja tulevärgi kasutamine on lubatud vaid eelneval kokkuleppel ja kindlaks määratud kohas.

9.2 Külalistemajja saabumisel tutvuge lähimate evakuatsiooni pääsude ja päästevahendite asukohaga.

9.3 Tulekahju korral teavitage koheselt häirekeskust numbril 112 ja majutusteenuse pakkujat: +372 5164 6000.

9.4 Kui põlengut ei õnnestu iseseisvalt likvideerida, sulgege aknad, väljuge toast, sulgege uks ja minge lähima väljapääsuni.

9.5 Grillimine on lubatud vähemalt terrassil ja hoovis. Grillimise juures tuleb kindlasti tagada pidev järelvalve ning pärast grillseadme kasutamist tuleb sütel lasta täielikult ära põleda, kustutada need veega või summutada liivaga. Kui soovite kasutada külalistemaja grilli, tuleb see eelnevalt broneerida.

Verified by MonsterInsights